Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte site


process:phase01:test

Principii propuse

Principiul coerenței legislative

Cadrul de reglementare a sectorului forestier este simplu, armonizat, predictibil și eficient și permite o evaluare permanentă a eficacității implementării.

Principiul respectului față de proprietate

Stabilirea și implementarea instrumentelor de politică forestieră urmăresc consolidarea manifestării dreptului de proprietate.

Principiul asigurării stabilității ecosistemelor forestiere

Politica forestieră urmărește creșterea rezilienței ecosistemelor forestiere și adaptarea la perturbațiile tot mai frecvente inclusiv în contextul schimbării climatice.

Principiul asigurării continuității serviciilor ecosistemice

Gestionarea pădurilor se face cu asigurarea măsurilor tehnice necesare pentru asigurarea eficacității funcționale și furnizării cu continuitate a serviciilor ecosistemice critice pentru societate.

Principiul reprezentativității în conservarea biodiversității

Conservarea biodiversității este abordată prioritar prin arii naturale protejate reprezentative, proporțional cu gradul de periclitare a ecosistemelor și/sau speciilor, precum și prin măsuri specifice de conservare a biodiversității aplicate la nivel de arboret.

Principiul integrării nevoilor sociale

Politica forestieră integrează nevoile societății și ale comunităților locale privind furnizarea bunurilor și serviciilor necesare dezvoltării regionale și de asigurare a unor condiții de muncă stabile.

Principiul viabilității și competitivității economice

Politica forestieră susține stimularea competitivității sectorului forestier și furnizare către societate a bunurilor și serviciilor care să contribuie la o bioeconomie neutrală din punct de vedere climatic.

Principiul eficienței administrative

Cadrul administrativ este simplu, eficient și competitiv pentru a stimula proprietarii și gestionarii de pădure să întreprindă activități concrete cu scopul de a îmbunătăți calitatea, productivitatea, vitalitatea și capacitatea de regenerare a pădurilor, indiferent de natura și mărimea proprietății.

Principiul prevalenței obligației de rezultat

În evaluarea performanțelor sectorului forestier, obligația de rezultat este prevalentă obligației de procedură pentru a crea un cadru consistent de asumare a răspunderii de către entitățile/proprietarii din sector.

Principiul integrării intersectoriale

Formularea obiectivelor strategice ale sectorului forestier se face cu luarea în considerare a politicilor sectoriale adiacente sectorului de la nivel internațional, european și național.

Principiul fundamentării științifice

Deciziile politice, strategice și de management se bazează pe date robuste, fundamentate științific, ce reflectă provocările actuale de natură economică, socială și de mediu ale sectorului.

Principiul politicii participative

Stabilirea instrumentelor politicii forestiere și evaluarea rezultatelor acestora se realizează cu implicarea transparentă și activă a tuturor factorilor interesați.

Principiul transparenței

Asigurarea unui sistem transparent care să asigure accesul publicului la informații actualizate, utile și relevante privind obiectivele de management forestier și implementarea acestora, pentru a încuraja educarea publicului larg și implicare acestuia.

process/phase01/test.txt · Ultima modificare: 2020/10/01 15:37 de către gabriela.baban