Despre procesul de consultare [Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere]

Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte siteDespre procesul de consultare


Prezentul proces de consultare este menit să permită autorității %%publice centrale pentru silvicultură %%să cristalizeze o politică forestieră ce construiește și consolidează un sector forestier performant, prosper și respectat, care contribuie la dezvoltarea durabilă a României. În acest sens, consultarea factorilor interesați din sectorul silvic:

  • Are ca obiect implicarea principalilor factori interesați din sector, neurmărindu-se realizarea unei consultări generale la nivelul întregii societăți; a existat însă transparență în atragerea oricărui factor interesat în grupuri de lucru.
  • Urmărește identificarea aspectelor consensuale, ca punct de pornire, de aceea își propune o abordare de la general la particular;
  • Urmărește identificarea și sublinierea diferențelor de abordare și păreri dintre factorii interesați și informarea corectă a autorității centrale responsabile cu privire la opțiunile alternative, în scopul sprijinirii procesului decizional la nivel guvernamental;
  • Vizează colectarea și prezentarea într-un mod structurat a opțiunilor factorilor interesați pentru un orizont de timp de 10 ani (termen mediu);
  • Nu își propune elaborarea unui document strategic de politici publice, aceasta fiind atributul legal al autorității centrale responsabile;
  • Își propune încurajarea factorilor interesați de a ține seama de contextul strategic și oportunitățile oferite de cadrul definit de Comisia Europeană și Națiunile Unite în formularea pozițiilor proprii;
  • Presupune aplicarea unei metode consacrate de consultare a factorilor interesați, bazată pe constituirea de grupuri de lucru ce includ arii tematice distincte.