Despre procesul de consultare [Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere]

Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte siteDespre procesul de consultare


Prezentul proces de consultare este menit să permită autorității publice centrale pentru silvicultură să cristalizeze o politică forestieră ce construiește și consolidează un sector forestier performant, prosper și respectat, care contribuie la dezvoltarea durabilă a României. În acest sens, consultarea factorilor interesați din sectorul silvic:

  • Are ca obiect implicarea principalilor factori interesați din sector, neurmărindu-se realizarea unei consultări generale la nivelul întregii societăți; a existat însă transparență în atragerea oricărui factor interesat în grupuri de lucru.
  • Urmărește identificarea aspectelor consensuale, ca punct de pornire, de aceea își propune o abordare de la general la particular;
  • Urmărește identificarea și sublinierea diferențelor de abordare și păreri dintre factorii interesați și informarea corectă a autorității centrale responsabile cu privire la opțiunile alternative, în scopul sprijinirii procesului decizional la nivel guvernamental;
  • Vizează colectarea și prezentarea într-un mod structurat a opțiunilor factorilor interesați pentru un orizont de timp de 10 ani (termen mediu);
  • Nu își propune elaborarea unui document strategic de politici publice, aceasta fiind atributul legal al autorității centrale responsabile;
  • Își propune încurajarea factorilor interesați de a ține seama de contextul strategic și oportunitățile oferite de cadrul definit de Comisia Europeană și Națiunile Unite în formularea pozițiilor proprii;
  • Presupune aplicarea unei metode consacrate de consultare a factorilor interesați, bazată pe constituirea de grupuri de lucru ce includ arii tematice distincte.