Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte site


about:calendar

Calendarul activităților

Procesul se vor desfășura după următorul calendar:

Etapa Activități Perioada
Constituirea grupurilor de lucru
și definitivarea metodologiei
Factorii interesați se înscriu pe platforma on-line. Instituțiile interesate își desemnează reprezentanți în grupele de lucru, pe arii tematice 10-31 iul
Gestionarii procesului (UTBV și USV) desemnează câte un raportor pentru fiecare grup de lucru și membrii în echipa de integrare 20-24 iul

Elaborarea metodologiei pentru consultarea factorilor interesați

Consultări privind metodologia de lucru

24 iul-3 aug
Informarea participanților privind metodologia de consultare a factorilor interesați 3-5 aug
Consultarea factorilor interesați
privind principiile directoare și direcțiile de acțiune
Elaborare chestionare pentru transmitere on-line către factori interesați, cu privire la principiile directoare și a direcțiilor de acțiune 3-15 aug
Chestionarea on-line a factorilor interesați cu privire la principiile directoare și a direcțiilor de acțiune 15-26 aug
Centralizarea, analiza și structurarea răspunsurilor, opțiunilor exprimate cu ocazia completării chestionarelor 1-7 sept

Elaborarea listei și descrierii principiilor directoare și a direcțiilor de acțiune

7-20 sept
Consultarea factorilor interesați privind obiectivele specifice
și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora
Elaborare chestionare pentru transmitere on-line către factori interesați, cu privire la obiectivele specifice și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora 20-28 sept
Chestionarea on-line a factorilor interesați cu privire la obiectivele specifice și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora 28 sept-12 oct
Centralizarea analiza și structurarea răspunsurilor, opțiunilor exprimate cu ocazia completării chestionarelor 12-18 oct

Întâlnire cu factorii interesați, pe grupe de lucru, prezentarea rezultatelor chestionării asupra obiectivelor specifice și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora.

Identificarea opțiunilor alternative privind
obiectivele specifice și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora.

Prelucrarea rezultatelor întâlnirilor, elaborarea documentului în formă preliminară privind opțiunile factorilor interesați cu privire la obiectivele specifice și măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora.

19 oct-7 nov
Definitivarea documentului privind
consultarea factorilor interesați

Diseminarea on-line a documentului în formă preliminară elaborat în baza consultării principalilor factori interesați.

Primirea și incorporarea de sugestii și comentarii finale.

12-25 nov
Dezbatere publica 16 nov
Definitivarea și prezentare documentului final 30 nov
about/calendar.txt · Ultima modificare: 2020/08/14 07:39 de către administrator