Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte site


about:glossary

Glosar de termeni

În contextul prezentului proces, următorul glosar de termeni este aplicabil:

Termen Întrebare definitorie Precizări
Dezvoltare durabilă Cum luăm decizii echilibrate? Ansamblu de reglementări și măsuri administrative care vizează un echilibru rațional și sustenabil între interesele ecologice, economice și sociale față de pădure și resursele regenerabile oferite de aceasta. Această perspectivă obligă la construirea unei politici forestiere bazate pe direcții strategice și obiective ce țin cont de toate cele trei tipuri de interese ale societății.
Viziune de politică forestieră Unde vrem să ajungem? Exprimare succintă și sugestivă care descrie viitorul imaginat al sectorului forestier
Principiu director Care sunt regulile? Comportament politic, economic, tehnic sau social care condiționează realizarea viziunii
Direcție strategică de acțiune Către ce ne concentrăm? Deziderat strategic către care trebuie direcționate eforturi și resurse în vederea realizării viziunii. Este caracterizat de compatibilitatea totală cu principiile directoare și are un caracter de generalitate pentru că nu se referă la măsuri practice concrete.
Obiectiv Ce vrem să obținem? Țintă realistă, specifică, măsurabilă și termenul său de îndeplinire. Concretizează direcția strategică de acțiune, explicând concret ce trebuie obținut din punct de vedere practic.
Indicator de performanță Cum măsurăm? Exprimare cantitativă sau calitativă a progresului spre obiectivul vizat. Trebuie să fie credibilă și cuantificabilă în mod cât mai obiectiv.
Măsură practică Ce vom face? Acțiune concretă care contribuie la atingerea obiectivului vizat. Aplicabilă atunci când acțiunea directă este evidentă și utilă (ex: modificarea unei reglementări etc).
Proiect Cum vom acționa? Plan de acțiune care își propune să atingă obiectivul vizat. Aplicabil atunci când acțiunea trebuie să fie rezultatul unui proces complex de analiză și reflecție.
about/glossary.txt · Ultima modificare: 2020/12/15 14:18 de către administrator