Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere

Strategic options for forest policy development

Unelte utilizator

Unelte site


process:phase01:start

Principii directoare

Scopul acestei faze de consultare este de a identifica opiniile participanților privind principiile directoare înțelese ca regulile care definesc comportamentul politic, economic, tehnic sau social care condiționează implementarea unei strategii forestiere.

În scopul structurării dialogului, echipa de lucru a formulat propuneri de principii asupra cărora participanții să își exprime opinia prin intermediul unui chestionar. Principiile propuse au fost prezentate într-o ordine aleatorie fără a sugera o ierarhizare a importanței acestora. De asemenea prin acest chestionar participanții au fost invitați să formuleze alte principii conform viziunii proprii de dezvoltare a politicii forestiere.

Totodată, ca pregătire pentru etapa următoare, participanții au fost invitați să-și exprime opiniile despre principalele direcții strategice pe termen scurt și mediu, în concordanță cu prioritățile pe care le aprecizază ca fiind necesare pentru politica forestieră a României.

process/phase01/start.txt · Ultima modificare: 2020/10/04 16:50 de către administrator