Cadrul metodologic - Legătură anterioară [Opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere]